Přeskočit na obsah

Paletizační robot

Stejně jako paletizátor, také paletizační robot slouží k přemisťování různých druhů zboží a jejich složení na paletu. Má jednu velkou výhodu, která spočívá v možnosti paletizování na více paletizačních míst současně. Naopak nevýhodou bývají větší nároky na prostor, složitější programování a nároky na specializovanou údržbu.

Díky multifunkčnímu gripperu – uchopovací hlavě – může vzít a přemisťovat, případně paletizovat, produkty nejrůznějších tvarů a velikostí. Konstrukční vlastnosti navíc často umožňují robotů pracovat s objekty o váze v řádu desítek i stovek kilogramů. 

Jak si vede paletizační robot v porovnání s paletizátorem 
z hlediska rychlosti a prostoru, který technologie vyžadují?