Přeskočit na obsah

Zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení je jakýkoliv stroj, který můžeme využít k přemístění produktu nebo zboží vertikálním směrem. Podobně jako například zakladače se zdvihací zařízení liší mírou automatizace. Mohou být zcela autonomní, poloautomatické nebo závislé na manuální lidské obsluze.

U automatických zdvihacích zařízení probíhá přesun produktu z místa A do místa B zcela samostatně. Například výtah spojující dva paletové dopravníky mezi patry. Jakmile je uložena paleta na dopravník A, automatický systém ji převeze na dopravník na místě B, kde čeká na zpracování, zaskladnění či expedici. U poloautomatických zdvihacích zařízení obvykle obsluha rozhoduje o tom, do kterého patra jaký produkt umístí. U manuálních je manipulace s produktem a jeho umístění zcela na obsluze.

Specifickým příkladem zdvihacího zařízení je páternoster. Využívá se tam, kde je potřeba přemisťovat velké množství produktů ve velmi krátkém čase.