Přeskočit na obsah

Automatizační technika

Jednoduché a monotónní. Přesně takové činnosti stále častěji zastává automatizační technika. Horkým kandidátem k automatizaci bývají sklady. Jedná se zde zpravidla o mimořádně náročnou práci, transport těžkých balení či břemen. Pro tuto neefektivní (a ve vysokém skladě i nebezpečnou) práci je zbytečné plýtvat lidským potenciálem.

Co víc, v drtivé většině případů nedosáhne lidská pracovní síla takové rychlosti a přesnosti, jakou dnes už umíme zajistit v částečně nebo plně automatizovaných skladech. Podobně je to většinou i u balicích postupů. Pracovníci možná stíhají tempo, zvlášť u balení, která kombinují množství a typy produktů, ale díky časovému tlaku snadno dochází k chybovosti. Čím složitější balící postup je, tím složitější je ho napravit. V nejhorším případě se chyba zjistí až u zákazníka, který dodávku reklamuje.

V posledních letech firmy stále častěji řeší automatizací chybějící pracovní sílu. Určité manuální pozice je stále těžší obsadit. Paradoxem tohoto fenoménu přitom je, že státy s vyšší mírou automatizace mají zároveň nižší míru nezaměstnanosti.


Tip z archivu: Automatizační technika funguje i pod bodem mrazu