Přeskočit na obsah

M.A.S. pro masokombinát: připravujeme další paletový sklad s automatickými regálovými zakladači

Máme před sebou další realizaci regálové skladu s automatickými regálovými zakladači. Celý projekt od začátku až do konce provázela časová tíseň. Projekt jsme museli navrhnout v mimořádně krátké lhůtě a zároveň v průběhu reagovat na změny požadavků ze strany zákazníka. 

Změny za pochodu

Plné automatizace skladu jsme mohli dosáhnout také díky tomu, že mu nám vyšla vstříc stavební firma, která ve stejnou chvíli prováděla stavební úpravy provozu. Nakonec se nám podařilo sladit požadavky zákazníka se stavební firmou i s ostatními subdodavateli. 

Čím je nová zakázka – kromě provedení návrhu v takřka rekordním čase – výjimečná?

Skladování pod úrovní terénu

Nový paletový sklad je zajímavý z více hledisek. Regály automatického zakladače budou umístěny zcela pod úrovní terénu, což je velká výzva pro montáž. Speciální řešení vyžaduje také zóna pro vychystávání zboží z palet a komunikace skladu s nadřazeným řídícím systémem masokombinátu.

Variabilita provedení regálového zakladače

Podle potřeb zákazníka jsme schopni dodat regálové zakladače v celonerezovném – jako v tomto případě – nebo v lakovaném provedení. Rovněž výška regálového zakladače je variabilní, může pracovat pod úrovní terénu či do výšky cca 20m. A v případě, že je to z důvodu skladovací kapacity nutné, i výše!